Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto przetwarza dane osobowe?

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest spółka Megawat ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w szczególności podczas:
• kontaktu mailowego lub telefonicznego, przy wypełnieniu formularza na naszych stronach internetowych,
• rozpatrywania przez nas indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego wniosku, zapytania, reklamacji,
• prowadzonej korespondencji na przykład w celu rozpatrzenia danego żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania i prośby,
• przeglądania naszej strony internetowej megawat-oze.pl
• korzystania przez ze świadczonych przez nas usług, nawiązania z nami stosunku handlowego,
• szukania zatrudnienia u nas.

Cele i podstawy przetwarzania

a) W celu wykonania i na podstawie zawartej umowy z Administratorem (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) Do marketingu produktów i usług których dostawcą jest administrator (podstawa prawna z art.6 ust.1 lit. f RODO).

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych:

1) Imię i nazwisko,

2) Numer ewidencyjny PESEL,

3) Adres zamieszkania,

4) Adres e-mail,

5) Numery telefonów,

6) Nr i Seria dowodu osobistego,

7) NIP,

8) Numer rachunku bankowego.

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz tzw. procesorzy lub do których dane osobowe trafią.

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych: będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Przysługujące prawa:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

c) Prawo do usunięcia danych: Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do przenoszenia danych: Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej:

Informujemy, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym organom:
LH.PL SP. Z O.O. ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
– UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.

Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), które są niewielkimi informacjami tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Gościa (czyli na komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Przechowanie plików cookies na urządzeniu końcowym Gościa, umożliwia uzyskanie dostępu do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Tym samym informujemy, że jest możliwość takiej konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, aby uniemożliwiała one przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym, czyli na komputerze, smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym. Informujemy tym samym, że korzystanie ze Strony może być utrudnione poprzez podjęte tego typu działania.

Gość może usunąć pliki zapisane przed nas poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, czy też programów lub innych narzędzi.

Korzystamy także z kilku pomocniczych podmiotów:

– Kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk na stronie posilsiezdrowiem.pl, dane zbierane są anonimowo,
– Facebook i Instagram – na Stronie wyświetlamy treści z serwisów społecznościowych, wykorzystywane są tutaj pliki cookies Facebooka i Instagrama oraz Pixel Facebooka
– MailerLite – formularz zapisu na listę mailingową
YouTube – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością. Główne cele, w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:
• realizacja umowy, należytego świadczenia usług i dokonania rozliczeń,
• rozpatrywanie i obsługa zgłoszeń reklamacyjnych, skarg, zapytań, wniosków.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?


Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nie przekazujemy danych osobowych poza wymienionymi wyżej podmiotami.